PPV DAT, k.s.
IČ: 27593631, DIČ: CZ27593631
E-mail:
info@ppvdat.cz
Tel.: 732 492 191, http://www.ppvdat.cz

Sídlo společnosti:
Bořivojova 878 / 35
130 00 Praha 3
Česká republika

Právní forma: komanditní společnost
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze - oddíl A, vložka 55176.
Společnost není plátcem DPH.

PPV DAT, k.s.
Bořivojova 878 / 35
130 00 Praha 3
Česká republika
IČ: 27593631, DIČ: CZ27593631
E-mail: info@ppvdat.cz
Tel.: 732 492 191, http://www.ppvdat.cz

© PPV DAT, k.s. 2006-2021